Årskonferanse 2019

Edinburgh 15.-17. oktober

Uforutsigbarhet er snart det eneste sikre. Det organisasjonen besluttet i går, gjelder ikke i dag – og hvem vet hva morgendagen vil bringe?

Utviklingen går fort, og i «alle retninger». Hvordan organisere og arbeide for best mulig å møte en uforutsigbar fremtid? SCC sin årskonferanse i Edinburgh fokuserer på organisasjonsutvikling, samhandling og gevinstrealisering hvor foredragsholderne fra offentlig sektor og næringsliv vil dele sine erfaringer og løsninger. Erfaringen er at organisasjonene står bedre rustet i denne uforutsigbare fremtiden gjennom erfaringsdeling og nettverksbygging. Vi er opptatt av å dele erfaringer, overføre kunnskap og skape ideer

Konferansen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer.