Program

Ikke gå glipp av årets konferanse – Meld deg på her


Tirsdag 15. oktober

15:30  |  Besøk på Amazon

2-4 Waterloo Pl, Edinburgh EH1,3EG, Storbritannia
Ca. 6 min gang fra hotellet.

Amazon utviklingssenter i Edinburgh er ansvarlig for å utvikle og
øke innovasjoner for Amazon rundt om i verden. Små lag av
utviklere, designere og ledere driver store deler av Amazon
virksomhet, teknologi og operasjoner. Fra interaktiv UI-design til
store distribuerte systemer og maskinlæring som trengs for å
levere gode produkter og erfaringer til deres kunder.

20:00  |  Middag på Radisson Blu Hotel

Edinburgh City Centre


Onsdag 16. oktober

09:00  |  Velkommen til SCCs årskonferanse 2019

Ved styret i SCC

09:05  |  Barn i asylkjeden A til Å

Roar Iost, prosessrådgiver i UDI

UDI vil fortelle historien om «Barn i asylkjeden A til Å» – et samarbeidsprosjekt mellom UDI og de andre aktørene i utlendingsforvaltningen. En av hovedleveransene i prosjektet er asylbarn.no. Nettsiden gir barn informasjon på et språk de kan forstå og i et format de kan finne fram i, på mobilen. Roar vil snakke om hvorfor UDI lagde nettsiden, hvordan den ble utviklet, ting vi har lært underveis og gevinster vi ser både for brukerne på utsiden og for de som jobber med sakene.

Stikkord: brukerinvolvering hele veien, tidlig testing, klarspråk,
visualisering, smidig utvikling.

09:50  |  Smidig gevinstrealisering – noe nytt eller bare mer av det samme?

Marianne Selle , Direktør forretningsutvikling i Sopra Steria

Vi fokuserer ofte på å ta ut gevinster av et prosjekt etter at det er avsluttet. Smidige metoder snakker om løpende gevinstrealisering. Er det egentlig mulig og hva skal i så fall til?

10:30  |  Pause

10:50  |  When the sh*t hits the fan

Jørgen Rørvik , Director of Cyber Security, Sopra Steria

Vi er kollektivt svært utsatt for hacking, kryptovirus og sikkerhetshendelser som kan være lammende. Vi så for eksempel at angrepet på Norsk Hydro fikk svært alvorlige følger. Det er nok litt naivt å tro at dette ikke er noe som er meget relevant for oss alle.
I foredraget vil Jørgen Rørvik på en lystig måte helt uten «tordentaler» ta oss igjennom temaer som:
– Hva gjør en når det verste har skjedd og IT- systemet er tatt i et cyberangrep
– Erfaring med hva en begynner med og hva som er kritisk for damage control
– Hvordan redusere risikoen for å bli tatt i cyberangrep

11:35  |  Digital transformasjon med data i sentrum

Bjørn Frode Kvernstuen , Senior Data Engineer, NAV IT

Hele verden står nå ovenfor den fjerde industrielle revolusjon; en endring som har så stor kraft at det vil endre samfunn, mennesker og våre forventninger til hverandre i mange år fremover. Vi må derfor øke innovasjonsevne og hastighet slik at vi kan endre oss i takt med brukernes forventninger og teknologilandskapet rundt oss. En viktig del av dette er å dele data effektivt og sikkert, slik at produktteamene kan bygge innsikt og lære fortløpende og til dette trengs det en dataplattform.

12:15  |  Lunsj

13:15  |  Et skrått blikk på noen kjente kontraktcases som har vært i medias søkelys den siste tiden

dr. Roar Jakobsen og Seniorrådgiver Oddgeir Hvidsten, Sykehuspartner

14:00  |  Pause

14:20  |  Livet er en strøm av hendelser

Bjørn Frode Kvernstuen, Senior Data Engineer, NAV IT

Tradisjonelt har NAV krevd at våre brukere søker om ytelser gjennom rigide og kompliserte søknadsprosesser, som medfører komplisert saksbehandling; dette på tross av at vi ofte har alle data vi trenger for å forenkle eller helautomatisere slike prosesser. Disse dataene har vært lagret i store silolignende databaser som har gjort dem mindre tilgjengelige og skapt harde bindinger mellom systemene.  Foredraget forklarer livshendelser fra et funksjonelt og datafaglig ståsted.

15:30  |  Networking

18:30  |  Guidet tur i Edinburgh

19:30  |  Middag


Torsdag 17. oktober

07:00  |  Frokost og utsjekk

09:15  |  God morgen og introduksjon

Ved styret

09:20  |  Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av kundeopplevelse

Eirik Norman Hansen , Ekspert på digitalisering og teknolog

En ekte og oppriktig teknologioptimist. Holder foredrag om digitalisering, teknologi, kunstig intelligens og roboter. Kåret til «Årets taler 2018». Eirik er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn og hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer. Hva vil dette bety for nettopp din bransje? Han har over 20 års erfaring som leder, rådgiver og forretningsutvikler og har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring.

10:40  |  Generalforsamling

10:00  |  Kvalitative og kvantitative gevinster gjennom utstrakt samhandling

Heidi Beate Vang , Barentswatch

BarentsWatch har de fem siste årene utviklet en sivil havovervåkningstjeneste i tett samarbeid med en rekke operative etater med ansvar for kyst- og havområdene. Gjennom tjenesten har det blitt etablert samhandlingsarena som skaper samfunnsøkonomiske gevinster, øker effektiviteten, hever kvaliteten på arbeidet og skaper bedre arbeidsmiljø. Heidi Beate Vang fra BarentsWatch vil snakke om kvalitative og kvantitative gevinster som tjenesten skaper hos de ulike etatene, og utfordringer knyttet til gevinstmåling i tverretatlige digitaliseringsprosjekt.

10:40  |  Generalforsamling

11:00 |  Avreise til flyplass