Program

Ikke gå glipp av årets konferanse – Meld deg på her


Onsdag 17. oktober

19:30  |  Sjekk inn på Hotel Aston La Scala

Hotellet ligger sentralt og med gangavstand til det meste Nice har å by på.


 

21:00  |  Velkomstmiddag – Plage Beau Rivage

Vi går samlet til restauranten som ligger 5 minutters gange fra hotellet.


Torsdag 18. Oktober

09:00 – 09:15 | Velkommen

Rune Kristian Søgnen – SCC styreleder

09:15 – 10:00  |  Hvordan ble Skatteetaten vinneren i digitaliseringskappløpet?

Skatteetaten ligger et hestehode foran resten av offentlig sektor når det gjelder digitalisering. Hvordan kom de på å etablere Altinn? De har også automatisert hele selvangivelsen. Hvor kommer disse ideene fra og hvordan får de penger fra politisk ledelse til å etablere disse innovative tiltakene? Karl Olav er en bauta i IT-miljøet i Norge og han har med mange erfaringer, både med muligheter og fallgruver, som han vil dele med oss på årets SCC konferanse.

Karl Olav Wroldsen, Tidligere IT direktør i Skatteetaten

10:00 – 10:15  |  Kaffepause

10:15 – 10:45  |  Hverdagsautomatisering med bruk av robotteknologi.

NAV har gjennom 2017 rigget organisasjonen for å automatisere manuelle prosesser ved hjelp av RPA teknologi. De har som mål at robotisering blir en naturlig del av hverdagen, og at alle arbeidsoppgaver hvor robotisering er naturlig og lønnsomt, skal robotiseres. Det arbeidet som nå er startet skyver NAV et steg videre oppover digitaliseringstrappen – uten at RPA er målet i seg selv. Ved å robotisere arbeidsoppgaver oppstår det lønnsomhet i form av direkte besparelser i årsverk, samtidig som kvaliteten øker. I tillegg ser vi klare fordeler med tanke på typiske problemstillinger innenfor feltet HMS, samt kontrollvirksomhet, som har en positiv effekt for NAV.

Espen Stendal – Seniorrådgiver, NAV

10:45 – 11:15  |  Success story: Hvordan håndtere robotisering i praksis – veien fra prosjekt til drift

Mange har startet med robotisering med utgangspunkt i sine virksomhetsprosesser, og har kommet over i drift og løpende videreutvikling. Hva er erfaringene fra RPA-prosjekter så langt og hva er viktig å fokusere på fremover?
Hvilke kritiske suksessfaktorer finnes for å gå fra positivt businesscase til drift, og hvilke fallgruver må vi unngå for å lykkes med robotiseringen? Vi deler våre erfaringer og tanker fra faktiske prosjekter og leveranser i drift.

Ole Jørgen Eliassen, Seniorkonsulent – Sopra Steria

11:15-11:30  |  Kaffepause

11:30 – 12:00  |  DNBs chatbot- og kundesenterløsninger

Samspillet mellom menneske og maskin blir stadig viktigere.
Jan Thomas Lerstein vil gi oss et innblikk i Automatisering av servicehenvendelser i DNB ved hjelp av chatbots og kunstig intelligens.
Han vil se på mulighetene i chatbotsfæren slik teknologien er i dag, og slik den vil utvikles i tiden fremover.
Chatbots satt opp og implementert på riktig måte vil være aktuelt i alle bransjer og sektorer, både internt og ut mot eksterne brukere,
og dette ønsker vi å belyse.

Jan Thomas Lerstein, Head of Emerging Technologies – DNB

12:00 – 13:30  |  Lunsj

13:30 – 14:00  |  En offentlig hybrid, veien til samarbeid

BarentsWatch har siden 2012 samlet, koblet og delt informasjon fra en rekke offentlige etater. Gjennom BarentsWatch-senterets arbeid har samarbeid på tvers av etatene blitt en forutsetning for å lykkes. BarentsWatch lukket del har gjennom samarbeid mellom etatene ikke bare utviklet et operativ system for å effektivisere operativ innsats, men også bidratt til økt samarbeid på tvers av etatene. Dagfinn Terning og Heidi Beate Vang fra BarentsWatch-senteret vil trekke ut erfaringer fra programmet og kriteriene for å lykkes.

Dagfinn Terning, Prosjektleder, og Heidi Beate Vang, Juridisk Seniorrådgiver – BarentsWatch

14:00 – 14:30  |  Roboter i Utlendingsdirektoratet: Historien om Ada

Martin Koldaas kommer for å fortelle historien om hvordan en robot ved navn Ada tok over de rutinepregede og regelbaserte oppgavene i Utlendingsdirektoratet (UDI) slik at menneskene i stedet kunne fokusere på det mennesker gjør best. Det hele startet våren 2017, med et lite testprosjekt for å se om robotisert prosessautomatisering (RPA), dataprogrammer som imiterer menneskelige operasjoner, ville egne seg og gi ønskede gevinster. Over et år senere er det på tide å oppsummere og dele erfaringer.

Martin Koldaas, Seniorrådgiver – UDI

14:30 – 14:45  |  Kaffepause

14:45 – 15:15  |  Sourcingstrategi på 1-2-3

Trondheim er den kommunen i Norge som diskuterer byutvikling, blant annet med Beijing, for å sikre at de ligger helt i tet når det kommer til å finne optimale løsninger for sine innbyggere. Også på IT-området har de gjort flere smarte grep når det kommer til sourcing av IT-tjenester gjennom de siste 8 årene. Hvor vanskelig kan det være å lage en enkel sourcingmodell for en over gjennomsnittet stor organisasjon? Bjørn Villa vil presenterer noen tanker og erfaringer rundt å lage en enkel sourcingstrategi på 1-2-3.

Bjørn Villa, IT sjef – Trondheim Kommune

18:30  |  Spasertur (og vinsmaking for de som ønsker det)

20:00  |  Middag på Le Grand Balcon


Fredag 19. Oktober

09:00 – 09:30  |  Generalforsamling

09:30 – 10:15  |  CyberSecurity – Helt uten fluffy buzzwords

Dagens trusselbilde er i enorm endring. Hvorfor må vi endre måten vi jobber på? Jørgen Rørvik vil snakke med oss om hvordan trusselbildet er i endring, og hvilke konsekvenser det har for oss. Vi skal jobbe smartere, bedre, raskere og i takt med dette øker angrepsflaten til avanserte aktører. Hvor tråkker vi feil, og hvordan kan vi gjøre noe med det? Hvilke områder burde vi fokusere ekstra på fremover i vårt arbeid med sikkerhet?

Jørgen Rørvik, Global Head of Defendable Architecture Program – Telenor Group

10:15 – 10:45  |  IT Sourcing i Lyse

Hvordan Lyse gikk fra eget internt IT selskap, til å source hele IT stacken som tjenester fra eksterne partnere på kort tid. Thor og Glenn vil fortelle oss om bakgrunnen for beslutningen, utfordringer de møtte på underveis og hvilke gevinster sourcingen har gitt.

Thor Hesselberg, Responsible for Strategic Sourcing and Vendor Management, og Glenn Roger Hisdal, Deputy CIO – Lyse

11:30  |  Avreise for de som skal rekke 13.35 flyet