Om SCC

Scandinavian Customer Community (SCC) er et forum for kompetanseoverføring mellom Sopra Steria, kunder og partnere. Foreningen ble stiftet i 1990, og målsettingen er å fremme kontakten og informasjonsflyten mellom Sopra Steria og kundene, og også mellom kundene seg i mellom.

Foreningens ledelse består av medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark, pluss tre representanter fra Sopra Steria. 150 personer fra 13 store virksomheter i Skandinavia er med i SCC. Hver medlemsbedrift kan registrere et ubegrenset antall medlemmer.

Fakta:

  • Brukerforening for Sopra Sterias kunder i Skandinavia.
  • Etablert i 1990.
  • Nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom Sopra Steria, kundene, partnere og kundene seg imellom
  • Antall medlemmer: 150.
  • Aktiviteter: Årlig konferanse samt studiereiser og temadager.

Medlemsfordeler

Bygg relasjoner, få faglig påfyll, bli med på konferanser, studiereiser og temadager. SCC er kundenes egen forening, og det er kundene som sitter i ledelsen. Det gir stor verdi å være en del av et sterkt fellesskap. Medlemskapet gir mulighet for uformell kontakt både med ansatte i Sopra Steria og med andre kolleger i bransjen. Du får nær kontakt med Sopra Sterias ledelse, noe som gir gode påvirkningsmuligheter. Og ikke minst, det blir mange anledninger til trivelig uformelt samvær.

Studiereiser

Hver vår arrangerer SCC en studiereise for medlemmene. Dette er populære turer som går over flere dager. Hittil har SCC gjennomført spennende og annerledes studieturer til Frankrike, USA, Spania, England, Irland, Estland og Belgia. Kun 20 personer kan delta på disse turene. Med andre ord er det snakk om en liten gruppe kunder og Sopra Steria-ansatte som omgås intensivt over tre dager, og som får en fantastisk mulighet til å dele erfaringer og bygge nettverk.

Årskonferansen

På høsten hvert år inviterer SCC til årskonferanse. Arrangementet legges alltid til et interessant, og gjerne litt spesielt sted, som regel i et av de skandinaviske landene. Konferansen har blant annet vært holdt på steder som Island, Lofoten, Svalbard og Åland. For et par år siden ble reise-radiusen utvidet, og turen har gått til forskjellige steder i Europa. I 2014 ble årskonferansen arrangert for 24. gang, og turen gikk til Amsterdam. Konferansen samler vanligvis mellom 50 og 80 deltakere, og er en utmerket anledning til å knytte kontakter og bygge nettverk.