Program

Ikke gå glipp av dette – Meld deg på her


Onsdag 25. april

Anbefalt avgang fra Oslo kl.18:35 med Norwegian – Ankomst Dublin kl. 19:55

Sjekk inn på Radisson Blu Royal Hotel som ligger sentralt og med gangavstand til det meste Dublin har å by på.

 

21:00  |  Velkomstmiddag – Fade St. Social

Vi går samlet til restauranten som ligger 5 minutters gange fra hotellet.

 


Torsdag 26. april

09:00  |  Velkommen

Rune Kristian Søgnen – Styreleder, SCC

09:15  |  Etterretningsstyrt og målrettet kontrollvirksomhet i Tolletaten

Tolletatens etterretningssenter ble etablert i februar 2017 og skal bidra til mer etterretningsstyrt og målrettet kontrollvirksomhet i Tolletaten. Etterretningssenteret skal sørge for at etaten får en mer risikobasert tilnærming til det enkelte kontrollobjekt og at kontrollform velges basert på en risikoprofil. I dette innlegget får du vite hvordan Tolletaten jobber med utvikling av avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.

Hege Fredhall – Prosjektleder, Tolldirektoratet

10:00  |  Kaffepause

10:15  |  Automated Design; Erfaringer med å operasjonalisere AI i konstruksjonsprosesser hos Kværner

Konstruksjon og bygging av platformer for Olje & Gass-sektoren er tidkrevende, ressurskrevende og har et stort materialforbruk. Samtidig er det et faktum at tid = penger for både kunder og leverandører. Hva om konstruksjonsprosessen kunne automatiseres for å optimalisere ressurs- og materialforbruk, samtidig som tiden for å konstruere kan kuttes? Business Caset skriver nesten seg selv, men hvordan forankrer man AI-prosjekter med usikkert resultat i organisasjonen og sikrer funding? Hvilke utfordringer er det som skal løses? Hvordan håndterer man kvalitetssikring og testing når kodefeil kan få katastrofale følger?

Lars Løvlie – Consulting Manager, PhD, Sopra Steria

11:00  |  eSmart Systems bruker droner, maskinlæring og billeddgjenkjenning til å forbedre og effektivisere drift og vedlikehold av kraftsektoren

Tradisjonelt har det å fly helikopter og klatre i master vært nødvendig for å gjennomføre inspeksjoner. eSmart Systems benytter droner utstyrt med sensorer til dette arbeidet. Målet er å forenkle og predikere behovet for vedlikehold. Bilder analyseres og avvik detekteres. Eksempel på avvik er sprukket isolator, objekter over linjer og kordellbrudd. AI plattformen gjør analysearbeidet og melder om forandringer eller nye feil til vedlikeholdspersonell. Hogne vil fortelle oss mer om dette.

Hogne Fevang – Salgsdirektør, eSmart Systems

11:45  |  Lunsj

12:45  |  Microsoft Cortana Intelligence Suite

Azure Cortana Intelligence gjør om dataene dine til intelligent handling. Cortana gir tjenester som leverer sikre, skalerbare løsninger innen analyse og etterretning. På denne måten får du automatiserte beslutningsprosesser, du kan iverksette tiltak og få mer verdi ut av dataene som tradisjonelle dataplattformer ikke kan matche. Dette innlegget vil vise at alle utviklere kan være dataforskere! Espen vil demonstrere mulighetene i Cortana Intelligence, i sammenheng med kognitive tjenester og Big Data prosessering. Demoen vil inkludere Data Lake Analytics og kognitive tjenester for bildegjenkjenning. Espen kan garantere at økten vil være en «Eyeopener».

Espen Brandt-Kjeldsen – Senior arkitekt, Microsoft

13:30  |  Kaffepause

13:45  |  Hva skal til for å være smart?

Dagens samfunn tar raskt i bruk nye smarte tjenester som kan forbedre vårt daglige liv. Bedrifter benytter adaptive løsninger som kan optimalisere deres virksomhet – redusere utgifter samt øke inntekter og fortjeneste. Offentlige sektor utnytter «intelligent innovasjon» for bedre å kontrollere effektiviteten av sine tjenester.

Men hva skal til for å bli smartere? Hvor mye innflytelse vil AI ha på utviklingen i dag og i morgen? Hva trenger du for å forutse din neste transformasjon? Med bakgrunn i caser fra ulike bransjer som Detaljhandel, Finans og HR, vil Vincent Franceschini dele sin erfaring av effekten ved bruk av kunstig intelligens for «intelligent innovasjon». Er det behov for en revisjon av vår tilnærming for å forbedre systemer og applikasjoner? Vincent vil fremheve behovet for å orkestrere og oppdatere forskjellige typer intelligenser for at dette skal bli relevant for brukere og interessenter.

Vincent Franceschini – Chief Research Officer Global Office of Technology & Planning, HITACHI Vantara

14:30  |  Kaffepause

14:45  |  Oracle Adaptive Intelligent Apps og snakkesalige roboter

Økt mengde data (såkalt Big Data) og forbedringer i analytiske teknologier (som AI, Big Data Analytics og visualiseringsteknologier) gir muligheter innen mange områder, som forbedret industriell automasjon, call-center automasjon, svindeldeteksjon, forebyggende vedlikehold, sentiment analyse, markedsanalyse, diagnostikk osv. Listen er lang og blir lengre … men hva er det egentlig vi kaller for “AI- teknologier”? Hvilke teknologier brukes i de forskjellige tilfellene? Hva er Intelligent Analytics, og hvor vanskelig er det å realisere disse teknologiene? Har noen gjort dette før?

Dr. Naci Akkøk vil gi en beskrivelse av AI og IA-domener med sine underliggende teknologier, kartlegge Oracle sin portefølje av Adaptive Intelligent Apps, Data-as-a-Service, Advanced Analytics, Chatbots og forklare hvilke IA teknologier som brukes. Han vil også vise noen konkrete brukstilfeller, og kjøre en kort demo som viser hvordan en chatbot app er utviklet og hva som ligger bak den mystiske AI-sløren. Dr. Akkøk vil også gi oss en kort presentasjon om nano-intelligens, hvis tiden tillater det.

Dr. Naci Akkøk – Sjefsarkitekt, Oracle Nordic

15:30  |  Kort oppsummering av dagen

Rune Kristian Søgnen, – Styreleder, SCC

16:00  |  Sightseeing i Dublin

19:00  |  Middag – Fire Restaurant and Lounge

 


Fredag 27. april

08:30  |  Nokios teknologiradar

Sopra Steria har i samarbeid med flere leverandører utarbeidet på oppdrag for Nokios en oversikt over teknologisk utvikling på aktuelle og mye omtalte teknologier. Målet med NOKIOS Teknologiradar er å gi oversikt og oppdatering over nye teknologier vi ser det snakkes mye om, og som vi mener er interessante for offentlig sektor. Det har vært gjennomført en analyse av norske virksomheters bruk av ny teknologi. Undersøkelsen tok for seg spørsmål angående teknologiene robotisering, kunstig intelligens, blockchain og VR/AR og hvordan respondentene vurderer disse. Undersøkelsen søker svar på i hvilken grad norske virksomheter anser teknologiene for modne og verdiskapende samt hvilken grad de vurderer seg selv som modne til å ta i bruk teknologiene.

Bjørn Dahl vil presentere hovedfunnene fra denne undersøkelsen.

Bjørn Dahl – Consulting Director, Sopra Steria

09:15  |  Hva skal vi bruke AI til? – og hvordan finner vi det ut?

AI er i rask utvikling og blir bedre og mer modent hele tiden. Men er det nyttig for oss der vi er? Hvordan finner vi de gode brukerhistoriene? Hva slags kompetanse trenger vi? Vi ser på hvordan vi kan komme i gang med AI og hvordan vi kan sikre at vi setter i gang de riktige initiativene.

Marianne Selle – Director of Business Development and App Management, Sopra Steria

 

10.00  |  Avreise eller lunsj for de som tar senere fly